Detail Citra
Katalogisasi
:
JKPNPNA


Pengarang
:
IPPHOS (Indonesia Press Photo Service)


Judul
:
Pangsar dan Menhankam


Catatan
:

Menteri Pertahanan/Koordinator Untuk Keamanan Negeri Sri Sultan Hamengku Buwono IX duduk berdampingan dengan Panglima Besar Soedirman.


Kata Kunci
:
  • Panglima Besar
  • Menhankam
  • berdampingan



Foto
:

Dokumen
:

Flipbook
: